O sieti PDF Tlačiť E-mail
Internetová sieť SLNET je postavená na kvalitných sieťových prvkoch renomovaných sieťových výrobcov. V súčasnosti sa na nej poskytujú internetové služby, hlasové služby, služby digitálnej televízie.
Dostupnosť služieb Digitálnej televízie je v meste Stará Ľubovňa na optickej sieti.

Dostupnosť internetových a hlasových služieb je v následujúcich obciach:

- Andrejovka

- Č. Kláštor

- Čirč

- Ďurková

- Forbasy

- Hajtovka

- Haligovce

- Hniezdne

- Hromoš

- Chmeľnica

- Jakubany

- Jarabina

- Kamienka

- Kolačkov

- Kozelec

- Kyjov

- Lackova

- Lechnica

- Lesnica

- Litmanová

- Ľubotín

- Nižné Ružbachy

- Nová Ľubovňa

- Orlov

- Plaveč

- Plavnica

- Podolinec

- Pusté pole

- Stará Ľubovňa

- Stráňany

- Šambron

- Šarišské Jastrabie

- Toporec

- Údol

- Veľká Lesná

- Veľký Lipník

- Vislanka

- Vyšné Ružbachy